TRUNG TÂM NƯỚC CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM!
  • 1

  • 2

  • 3

    Lễ ký kết dự án nước sạch nông thôn

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

TRA CỨU TIỀN NƯỚC - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Quý khách vào đây để tra cứu thông tin sử dụng nước và hóa đơn điện tử

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử (vào đây)